start

Start

vrijetijd vrijetijd PGB PGB communicatie bladen communicatie bladen mijn schriftje mijn schriftje wat is nieuw? wat is nieuw?

Geschil Familie de Bruijn en Herman Broerenschool Delft

Sinds het najaar van 2003 bestaat er een geschil tussen de Herman Broerenschool in Delft (ZMLK) en de ouders van Bastian de Bruijn. De start van het geschil lag in het feit dat er op verzoek van de school een CvI indicatie afgegeven is voor MG-onderwijs. Consequentie hiervan zou zijn dat Bastian van de Herman Broerenschool af moest. De ouders van Bastian snappen dat niet. In september kreeg Bastian van het CvI nog een indicatie voor ZMLK onderwijs. Ook was er vanuit zijn functioneren op school geen enkele aanwijzing dat hij niet op het ZMLK zou thuishoren. Ouders maken gebruik van hun recht om bezwaar te maken tegen het 2de indicatiebesluit. Dit zeer tegen de zin van de directie van de school.
Lopende het ,voor Bastian zeer succesvolle en prettige, schooljaar 2003 -2004 begint de directie van de school het de ouders erg moeilijk te maken. De directie kondigt aan dat de tot en met dat schooljaar, en tot groot wederzijds genoegen, inzet van PGB op school niet meer mag. De argumenten die de school daarvoor geeft kloppen niet. Gesprekken lopen op niets uit, de voor Bastian, en voor zijn klasgenootjes, waardevolle extra begeleiding mag niet meer plaatsvinden in het schooljaar 2004 - 2005. Onder de knop 'COM blad' staan de vele activiteiten die op aangeven van de leerkracht en onder begeleiding van de PGBster plaatsvonden in het schooljaar 2003 - 2004.

Ouders willen en kunnen zich niet bij de argumenten en de houding van de school neer leggen. Met de directie is geen gesprek op basis van feiten en steekhoudende argumenten meer mogelijk. Een gang naar de rechter is dan eigenlijk onafwendbaar. Mediation wordt  door school afgewezen en dus volgt er een kort geding. Vele voor de ouders kwetsende brieven en uitspraken volgen. De school accepteert niet de feiten maar slaat een weg in van zwartmaken, beschadigen en vooral onder druk zetten van de ouders.

Na 2 zittingen doet de rechter op 3 maart 2005 uitspraak. De ouders worden in het gelijk gesteld. Bastian hoeft niet van school en de PGB begeleiding kan weer gaan plaatsvinden. Belangrijk is ook dat school, zoals de Wet op de Expertise Centrum dat ook voorschrijft, in overleg met ouders een Handelingsplan moet opstellen.

Klik hier voor alle nu beschikbare documenten

Wij ,als ouders van Bastian, besluiten om zoveel mogelijk stukken, brieven e.d. die over deze zaak gaan openbaar te maken. Er is van onze zijde absoluut niets te verbergen. We hopen dan ook dat andere ouders zich gesteund voelen om ondanks de uiterst kwetsbare positie die zij hebben t.o.v. instanties (als een school voor speciaal onderwijs) durven op te komen voor de rechten van hun gehandicapte kind. Op deze site dus straks een grote hoeveelheid stukken. Over het CvI (commissie van indicatie), BAC (beroeps en advies commissie, PGB (persoonsgebonden budget) en dagvaarding, brieven en pleitnota's rond het kort geding. In de pleitnota's van de school (van een bijzonder kwetsend gehalte) heb ik mijn persoonlijk commentaar toegevoegd.