start

Start

vrijetijd vrijetijd PGB PGB communicatie bladen communicatie bladen mijn schriftje mijn schriftje wat is nieuw? wat is nieuw?

 

tekst: handleiding voor indicatiestelling AWBZ

PGB

Ondersteunende Begeleiding

PGB

De functie omvat het bevorderen of het behoud van een, door aandoening of handicap verstoorde, zelfredzaamheid en /of intergratie in de samenleving.

Dagprogramma. De functie OB-Dag is begeleiding in de vorm van gestructureerde dagactiviteit buitenshuis, namelijk structurering van tijdbesteding en zinvolle dagbesteding. Deze begeleiding krijgt gestalte in dagprogramma's die doorgaans groepsgewijs zijn opgezet. Deze ondersteunende begeleiding wordt naar omvang uitgedrukt in dagdelen per week. Voor kinderen/jongeren met ernstige beperkingen komt deze functie aan bod bij Activerende Begeleiding (AB-dag).
Algemeen. De functie ondersteunende begeleiding is begeleiding bij het dagelijks leven in verband met toezicht, praktische hulp, oefenen van vaardigheden en participatie. Hieronder valt ook enige verzorging die door de begeleider kan worden uitgevoerd. Deze ondersteunende begeleiding, OB-Alg, wordt uitgedrukt in uren per week. Deze vorm van begeleiding kan ook nodig zijn om enige verlichting te brengen bij de personen die voortdurend de zorg geven.

 

Terug