start

Start

vrijetijd vrijetijd PGB PGB communicatie bladen communicatie bladen mijn schriftje mijn schriftje wat is nieuw? wat is nieuw?

 

tekst: handleiding voor indicatiestelling AWBZ

PGB

Activerende Begeleiding

PGB

De functie is gericht op het plannen en uitvoeren van interventies om iemands functioneren doelgericht te verbeteren, waaronder leren omgaan met de gevolgen van een handicap. Deze functie zal vaak verward worden met  Ondersteunde Begeleiding. Ondersteund zal in de regel een element van 'activering' in zich hebben (bv: vaardigheden versterken, sociaal netwerk bevorderen). Die aandacht hoort bij Ondersteunende Begeleiding.

AB-Dag (activerende begeleiding - dagactiviteit), begeleiding van thuiswonende kinderen met specifieke programma's die zijn afgestemd op ontwikkelingsdoelen. Het kan plaatsvinden gedurende de leerplichtige leeftijd (4 tot 19). De begeleidingsvormen staan in verband met sterk beperkte mogelijkheden tot deelname aan gewoon of speciaal onderwijs. Extra activering is nodig omdat reguliere leerprogramma's (van het onderwijs) niet aansluiten bij de ernstige beperkingen. AB-Dag wordt uitgedrukt in dagdelen per week.

Het bijzondere van Activerende Begeleiding is dat het accent ligt op de mogelijkheid om via, in principe, kort durende begeleidingsvormen iemands zelfstandig functioneren te verbeteren.

Algemeen. De begeleiding is om meer zelfstandig functioneren en beter hanteren van een leven met beperkingen. De begeleiding heeft het karakter van "interventies" in een begrensde periode en gekoppeld aan "verbeterdoelen". AB-Alg wordt uitgedrukt in uren per week en kan inhouden: pedagogische gezinsbegeleiding, vaardigheden leren om op termijn zelfstandig te wonen maar ook mobiliteitstraining. Vervoer.(letterlijke tekst): "indien er een medische noodzaak is voor AWBZ-gerelateerd vervoer tussen huis en dagactiviteit dan dient dit hier te worden vermeld. Het inschatten of tijdens het vervoer professionele begeleiding noodzakelijk is, behoort niet tot de taak van de indicatiesteller."

Terug